Klachtenregeling

    Houthoff Buruma streeft naar hoogwaardige dienstverlening. Indien u onverhoopt ontevreden bent over het werk dat een advocaat of een (kandidaat-)notaris namens Houthoff Buruma heeft uitgevoerd, of over een door Houthoff Buruma aan u verzonden declaratie, verzoeken wij u uw klacht aan ons kenbaar te maken. Overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in onderstaande Kantoorklachtenregeling zullen wij uw klacht in behandeling nemen en er naar streven uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.

    Klik hier voor onze Kantoorklachtenregeling Advocatuur

    Klik hier voor onze Kantoorklachtenregeling Notariaat