Houthoff Buruma staat NN met succes bij in woekerpolisaffaire

    Jul 20 2017

    Houthoff Buruma heeft met succes NN bijgestaan in een procedure die was aangespannen door Vereniging Woekerpolis.nl met betrekking tot beleggingsverzekeringen van Nationale Nederlanden (NN). De rechtbank oordeelt dat NN in het algemeen voldoende informatie heeft gegeven over kosten en premies. Hiermee volgt de rechtbank het standpunt van NN, dat informatieverstrekking aan klanten moet worden getoetst aan de regelgeving en het normenkader die golden ten tijde van het aanbieden van de beleggingsverzekeringen. Alle vorderingen van de Vereniging Woekerpolis zijn door de rechtbank afgewezen.


    Terug