Management

    Houthoff Buruma wordt geleid door het bestuur, dat bestaat uit Edward de Bock, Michiel Pannekoek en Albert Knigge.

    Edward de Bock is vanaf 1 januari 2016 benoemd tot lid van het bestuur van Houthoff Buruma en bekleedt sinds 1 april 2017 de functie van managing partner. Hij is een expert in arbeids- en pensioensrecht, met name op het gebied van de arbeids- en pensioensrechtelijke aspecten van fusies en overnames en legt zich in het bijzonder toe op het terrein van de rechtspositie van bestuurders.

    Michiel Pannekoek is lid van het bestuur vanaf 1 januari 2016. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames en legt zich in het bijzonder toe op het begeleiden van management buy-outs en openbare biedingen.

    Albert Knigge is vanaf 1 april 2017 benoemd tot lid van het bestuur van Houthoff Buruma. Albert is gespecialiseerd in het behandelen van complexe internationale geschillen.

    Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om de kernwaarden, kwaliteit, cliëntgerichtheid en het aanpassingsvermogen te behouden en uit te bouwen. Tevens waarborgen zij de diversiteit en duurzaamheid binnen de organisatie.