Windenergie op Land: Handleiding Participatieplan

  Nederland stelt zich tot doel dat in 2020 een capaciteit van 6000 MW windenergie op land operationeel is. Voor het bereiken van deze doelstelling is het essentieel dat overheden, ontwikkelaars en de omgeving bij de realisatie van nieuwe windparken met elkaar samenwerken. Daarbij dienen zij afspraken te maken over de ontwikkeling en exploitatie van een windpark.

  In de praktijk bestaan veel vragen over hoe de samenwerking tussen overheden, ontwikkelaars en de omgeving moet worden vormgegeven. Houthoff Buruma en Ecofys hebben hun krachten gebundeld en gezamenlijk een antwoord op deze vragen geformuleerd. Deze antwoorden zijn opgenomen in de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land.

  Klik hier voor de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land

  Klik hier voor de Opzet en Samenvatting

   
  Zie onderstaande presentaties van de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land workshop op 19 maart 2015:

  "Toelichting op de Handleiding" Marjolein Dieperink, Houthoff Buruma

  "Presentatie Wind op Land federaties en Handleiding" Corinne Ellemeet

  "Windpark Lage Weide" Simone Maase, Energie-U

  Voor vragen over de Handleiding kunt u contact opnemen met Marjolein Dieperink (m.dieperink@houthoff.com).