Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

33168 - Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg).

Doel van het wetsvoorstel is investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te vergroten. In verband daarmee worden de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten gewijzigd.

Door aanvaarding van een amendement van het lid Arno Rutte (Kamerstuk 33168, 16) zijn de beweegreden en het opschrift gewijzigd en is het wetsvoorstel voorzien van een citeertitel (Artikel XIII - Deze wet wordt aangehaald als: Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg).

Status

   Dossier Dossier*  

*De Eerste Kamer heeft op 9 december 2014 de plenaire behandeling van het voorstel aangehouden op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in afwachting van de door haar aan de Raad van State te vragen voorlichting over de implicaties van het amendement Bruins Slot bij artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen. Naar aanleiding van de voorlichting van de Raad van State is de Kamer op 9 maart 2016 geïnformeerd over het voornemen van de regering om het wetsvoorstel met een novelle te wijzigingen.

Written by:

Share