Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg – Ingetrokken

33168 - Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg).

Doel van het wetsvoorstel is investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te vergroten. In verband daarmee worden de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten gewijzigd.

Door aanvaarding van een amendement van het lid Arno Rutte (Kamerstuk 33168, 16) zijn de beweegreden en het opschrift gewijzigd en is het wetsvoorstel voorzien van een citeertitel (Artikel XIII - Deze wet wordt aangehaald als: Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg).

Status

   Dossier  Dossier Intrekking wetsvoorstel: 
Kamerbrief over intrekken
wetsvoorstel vergroten
investeringsmogelijkheden
medisch-specialistische zorg

25-10-2019
Written by: