Actieve openbaarmaking inspectiegegevens

34111 - Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen.

Dit wetsvoorstel creëert een specifieke grondslag en verplichting voor het actief openbaar maken van toezichtgegevens en sanctiebesluiten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ).

Bij algemene maatregel van bestuur zal de informatie die de toezichthouders openbaar moeten maken worden aangewezen.

Met de openbaarmaking van inspectiegegevens wordt beoogd om transparantie en handelingsperspectief te bieden aan bedrijven en burgers en tevens om naleving te verhogen van betrokken sectoren. Leedtoevoeging is niet het oogmerk van openbaarmaking van sanctiebesluiten.

Status


 Dossier  Dossier

Publicatie wet: Stb.2016, 448
Publicatie Besluit openbaarmaking
toezicht- en uitvoeringsgegevens
Gezondheidswet en Jeugdwet:
Stb. 2019, 9
Inwerkingtreding wet & besluit:
Stb.2019, 30 - 1 februari 2019

Written by: