Grensoverschrijdende zorg

34333 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg.

Het voorstel voorziet in het stellen van verschillende regels met betrekking tot grensoverschrijdende zorg en regelt de wettelijke verankering van het nationaal contactpunt (NCP), als bedoeld in de Patiëntenrichtlijn.

Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen:

  1. het specificeren en vereenvoudigen van de berekening en inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden die in het buitenland wonen;
  2. het nemen van diverse maatregelen met betrekking tot de administratie van en toezicht op zorg voor buitenlandse verzekerden en buitenlandse verdragsgerechtigden die in Nederland wonen;
  3. het wettelijk regelen van de coördinerende rol van het NCP in de hoedanigheid van verbindingsorgaan voor grensoverschrijdende zorg;
  4. het wettelijk regelen van informatieverstrekking over grensoverschrijdende zorg.

Status

 
   Dossier  Dossier Publicatie: Stb. 2017, 99
Inwerkingtreding: 
Stb.2017, 208 - 1
januari 2018 (met 
uitzondering van
artikel I, onderdeel D
- 25 mei 2017).
Written by:

Share