Verstrekken van elektronische zorgpolis

34399 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis.

Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet wordt voorzien in een mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de zorgpolis digitaal te verstrekken. De verzekeringnemer kan echter uitdrukkelijk te kennen geven geen digitale zorgpolis te wensen.

Status

   Dossier    
Written by:

Share