Verstrekken van elektronische zorgpolis

34399 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis.

Door aanpassing van de Zorgverzekeringswet wordt voorzien in een mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de zorgpolis digitaal te verstrekken. De verzekeringnemer kan echter uitdrukkelijk te kennen geven geen digitale zorgpolis te wensen.

Status

   Dossier    

 

Ingetrokken

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel elektronische zorgpolis
Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) trekt het wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis in. 

Written by: