Implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

34483 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten.

Het voorstel strekt tot het instellen van een registratiesysteem voor medische hulpmiddelen, een implantatenregister.

Het wetsvoorstel verplicht zorgaanbieders tot het registeren van een aantal specifieke gegevens om implantaten en cliënten aan wie implantaten zijn verstrekt te kunnen traceren en cliënten vervolgens te informeren indien er gezondheidsrisico’s blijken te zijn. De gegevens die betrekking hebben op bij cliënten ingebrachte implantaten worden door zorgaanbieders verstrekt ten behoeve van het implantatenregister.

Status

   Dossier Dossier*  

*De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 4 juli 2017 besloten de behandeling van het wetsvoorstel in afwachting van de door de regering aangekondigde novelle aan te houden.

Written by:

Share