Technische verbeteringen Geneesmiddelenwet en verhoging boetemaximum

34694 - Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal beperkte wijzigingen aan te brengen in de Geneesmiddelenwet. Het betreft hoofdzakelijk de reparatie van wetstechnische misslagen en omissies die zijn ontstaan tijdens de implementatiewerkzaamheden in de afgelopen jaren.

 Het voorstel voorziet ook in een verhoging van de bestuurlijke boete indien een geneesmiddelenfabrikant een tekort van een geneesmiddel laat ontstaan, of dit niet tijdig meldt. 

  Status

   Dossier  Dossier

Publicatie: Stb. 2018, 175
Inwerkingtreding: 
Stb. 2018, 407
1 januari 2019

Written by: