Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

34792 - Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018.

Dit wetsvoorstel voorziet in het buiten toepassing laten van de jaarlijkse indexering voor het bedrag van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering aan de ontwikkeling van zorgkosten, voor het jaar 2018.

Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw) zal op basis van dit voorstel net als in 2017 voor het 2018 € 385,- per jaar per verzekerde bedragen.


   Dossier Dossier
  • Publicatie en inwerkingtreding: 
    Stb. 2017, 356 - 1 januari 2018

  • Besluit van 14 september 2017, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2018 - Stb. 2017, 349

  • Besluit van 14 september 2017, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage over het jaar 2018 - Stb. 2017, 350
Written by:

Share