Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor 2018

34792 - Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

Dit wetsvoorstel voorziet in het buiten toepassing laten van de jaarlijkse indexering voor het bedrag van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering aan de ontwikkeling van zorgkosten, voor het jaar 2018.

Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw) zal op basis van dit voorstel net als in 2017 voor het 2018 € 385,- per jaar per verzekerde bedragen.

Status


    Dossier  Dossier

Publicatie en inwerkingtreding:
Stb. 2017, 356 - 1 januari 2018

Besluit van 14 september 2017,
houdende wijziging van het
Besluit zorgverzekering in verband
met het zorgpakket Zvw 2018 - 
Stb. 2017, 349

Besluit van 14 september 2017,
houdende wijziging van het Besluit
zorgverzekering in verband met de
vereveningsbijdrage over het jaar
2018 - Stb. 2017, 350

Written by:

Share