Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

34818 - Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT).

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT). De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.*

Status


   Dossier    

*Regeringsvoorstel Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3)
De minister van BZK heeft op 14 november 2017 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het wetsvoorstel WNT-3 buiten verdere behandeling wordt gelaten en wordt niet ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is het advies van de Afdeling advisering Raad van State op 15 november 2017 openbaar geworden (samenvatting).

Houthoff reactie op internetconsultatie Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3) (mr. M.T.H. de Gaay Fortman)

Written by:

Share