Novelle Instelling implantatenregister

34822 - Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten, is er een amendement ingediend. Het amendement bevat een verbod om een implantaat toe te passen bij een patiënt indien dat implantaat geen "geüniformeerde identificatiecode" draagt. Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het amendement ontraden om redenen van uitvoerbaarheid en vanwege strijd met Europees recht. Er kan echter ook op andere wijze aan de intentie tegemoet gekomen worden, o.a. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Het nu voorliggende wetsvoorstel heeft daarom tot doel om het amendement in al zijn onderdelen te laten vervallen zodat het wetsvoorstel over het implantatenregister uitvoerbaar wordt en in overeenstemming wordt gebracht met Europees recht. Zie Kamerstukken 34483.

Status

   Dossier  Dossier Publicatie:
Stb. 2018, 180
Inwerkingtreding: 
Stb. 2018, 417 -
1 januari 2019
Written by: