Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

34842 - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars).

Dit wetsvoorstel regelt de taken en de bevoegdheden die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als een verzekeraar in Nederland in financiële problemen raakt. 

Status

 Internetconsultatie  Dossier  Dossier  

Houthoff reactie op de internetconsultatie (mr. drs. J.R.R. Den Hollander)

Written by:

Share