Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens

35044 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

Dit wetsvoorstel betreft een aantal verschillende onderwerpen. Het gaat onder andere om het regelen van de controle van de verzekeringsplicht door zorgverzekeraars. Personen die niet verzekeringsplichtig zijn en toch een zorgverzekering hebben overtreden de wet. De redenen voor het hebben van een zorgverzekering zonder verzekeringsplicht zijn divers. Een aantal personen vertrekt naar het buitenland zonder zich uit te schrijven of werkt niet langer in Nederland. De voorgestelde wijzigingen hebben als doel te bevorderen dat zorgverzekeraars het bestaan en het einde van de verzekeringsplicht beter kunnen vaststellen. Dit voorstel regelt ook de grondslagen voor de verwerking van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens door de Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM.

Status

  Dossier  Dossier

Publicatie:
Stb. 2019, 140
Inwerkingtreding:
Stb. 2019, 208 - 1 juli 2019

Written by: