Wijziging Wgp ivm een aanpassing van de referentielanden

35137 - Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

Met het wetsvoorstel wordt Duitsland vervangen door Noorwegen als referentieland voor het vaststellen van de maximumprijzen van geneesmiddelen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Voor het overige verandert er nu niets aan de Wgp. De uitgangspunten en de werking van het systeem voor het vaststellen van maximumprijzen worden niet gewijzigd. Zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 15 juni 2018 zal een separaat wetgevingstraject worden gestart waarin andere wijzigingen van de Wgp worden opgenomen. (MvT)

Status


Dossier Dossier

Publicatie:
Stb. 2019, 479

Inwerkingtreding:
Stb. 2019, 480 -
18 december 2019

Written by: