Wet ambulancevoorzieningen

3 July 2020

35471 - Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen)

De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen.

Status

  Dossier   Dossier

Publicatie: Stb. 2020, 275

Inwerkingtreding: Stb. 2020, 489 – 1 januari 2021

Besluit ambulancezorgvoorzieningen Stb. 2020, 490News Update Zorg | Week 22: Wetsvoorstel Wet ambulancevoorzieningen: een structurele organisatie van de ambulancezorg in zicht?
Written by: