Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19

35479 - Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) Dit wetsvoorstel creëert een grondslag in hoofdstuk 14 van de Telecommunicatiewet om aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken te verplichten informatie te verstrekken aan het Rijksinstituut Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) ter ondersteuning bij de bestrijding van de het coronavirus. Het is voor het RIVM noodzakelijk om drukte en verplaatsingen op bevolkingsniveau te kunnen monitoren. Het gaat nadrukkelijk niet om het volgen maar om het tellen van personen.

Status

 AP toetst voorstel delen telecomdata,
20-05-2020
AP beoordeelt tijdelijke wet telecomdata op waarborgen privacy,
29-05-2020
RvS: Samenvatting advies Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19
20-05-2020
Dossier
Dit wetsvoorstel is ingetrokken
   
Written by: