Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

12 August 2020

35526 - Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19)

Op het moment van indienen van dit wetsvoorstel zijn steeds meer maatregelen ter bestrijding van de epidemie van het coronavirus versoepeld. Het verloop van het virus is onbekend, dus ook voor de komende periode is het nodig om maatregelen ter bestrijding daarvan te kunnen treffen en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Dit wetsvoorstel dient als vervanging van de noodverordeningen. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met de controlemogelijkheden van de gemeenteraad. Zodra er geen maatregelen meer nodig zijn om de epidemie van het virus te bestrijden zal de wet komen te vervallen.

Status

Kamerbrief over voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19 Rijksoverheid, 01-05-2020

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over tijdpad voor de tijdelijke wetgeving ter bestrijding van COVID-19
(EK 35.300 VI/25.295, AH); zie ook:
EK 35.300 VI AJ

Kamerbrief met reactie op brief EK over tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19 Rijksoverheid, 18-05-2020

Kamerbrief planning Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 Rijksoverheid, 19-06-2020

Dossier Dossier

Publicatie: Stb. 2020, 441

Inwerkingtreding: Stb. 2020, 482 – 1 december 2020

Tijdelijk besluit veilige afstand Stb. 2020, 474

Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 Staatscourant 2020, 62032

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Staatscourant 2020, 62031

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire Staatscourant 2020, 62028

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba Staatscourant 2020, 62029

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius Staatscourant 2020, 62030

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 november 2020, nr. 3099754, tot wijziging van de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Staatscourant 2020, 62314 

Mondkapje verplicht vanaf 1 december - Rijksoverheid | 19-11-2020

Written by: