Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

12 八月 2020

35526 - Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19)

Op het moment van indienen van dit wetsvoorstel zijn steeds meer maatregelen ter bestrijding van de epidemie van het coronavirus versoepeld. Het verloop van het virus is onbekend, dus ook voor de komende periode is het nodig om maatregelen ter bestrijding daarvan te kunnen treffen en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Dit wetsvoorstel dient als vervanging van de noodverordeningen. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met de controlemogelijkheden van de gemeenteraad. Zodra er geen maatregelen meer nodig zijn om de epidemie van het virus te bestrijden zal de wet komen te vervallen.

Status

Kamerbrief over voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19
Rijksoverheid, 01-05-2020
Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over tijdpad voor de tijdelijke wetgeving ter bestrijding van COVID-19
(EK 35.300 VI/25.295, AH); zie ook:
EK 35.300 VI AJ
Kamerbrief met reactie op brief EK over tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19

Rijksoverheid, 18-05-2020
Kamerbrief planning Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Rijksoverheid, 19-06-2020

Dossier
Written by: