Machtigingswet oprichting Invest International

12 August 2020

35529 - Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" met de drie hoofddoelen waarin is aangegeven dat het kabinet de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL doorzet.

Status

 

    Publicatie: Stb. 2021, 367 & Stb. 2021, 367n-1
Inwerkingtreding: Stb. 2021, 368 - 15 juli 2021
Written by: