Machtigingswet oprichting Invest International

12 八月 2020

35592 - Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" met de drie hoofddoelen waarin is aangegeven dat het kabinet de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL doorzet.

Status

 

Dossier
Written by: