Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

35872 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Met dit wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Na de afschaffing van de collectiviteitskorting verdwijnt de opslag waarmee zorgverzekeraars de premie verhogen om de collectiviteitskorting te verstrekken. Naar verwachting worden de verschillen tussen de premies kleiner. Gemiddeld blijft het bedrag van de premie hetzelfde doordat de kruissubsidiëring wegvalt. In de huidige premies zijn immers zowel de opslag, als de collectiviteitskortingen verwerkt. Aangezien de opslag de kortingen financiert en de zorgkosten niet toe- of afnemen bij afschaffing van de collectiviteitskorting, zal het gemiddelde bedrag van de premie door deze wijziging niet veranderen.

Status

 Internetconsultatie  Dossier  Dossier

 Publicatie: Staatsblad 2022, 185

Inwerkingtreding: Stb. 2022, 236
 1 januari 2023

Written by: