Wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) op diverse onderwerpen

27 October 2021

35943 - Wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) op diverse onderwerpen.

In dit wetsvoorstel wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op verschillende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van langdurige zorg, waarvan de afgelopen tijd de noodzaak tot wetswijziging is gebleken.

Status

Internetconsultatie

Dossier Dossier Publicatie: Stb. 2022, 510
Written by: