Aanpak fraude in de zorg

Brief van Minister Ollongren (BZK) over het aanpakken van ontwijking van de WNT in de zorg door het gebruik van onderaannemingsconstructies. Tevens te bezien andere constructies om de WNT te ontwijken die ook gelijktijdig aan te pakken.

Status

Kamerbrief ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT)
Written by: