Wet abonnementstarief Wmo 2015

05 June 2018

35093 – Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” hebben de fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Dit voorstel regelt daartoe een abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en vereenvoudigt de uitvoering van de vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten voor maatschappelijke ondersteuning. 

Status

Internetconsultatie Dossier Dossier

Publicatie:
Stb. 2019, 185

Inwerkingtreding:
Stb. 2019, 452 -
1 januari 2020

Written by: