Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

27 November 2019

Met het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders worden de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aangescherpt. Het gaat om:

  1. Aanvullende voorwaarden aan dividenduitkering en mogelijk introductie van een norm voor maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering;
  2. Een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om belangenverstrengeling binnen hun organisatie te voorkomen;
  3. Versterking van de positie van de onafhankelijke intern toezichthouder binnen zorgaanbieders;
  4. De uitbreiding en inrichting van de Wtza-vergunning om aanbieders die de verkeerde intenties hebben of eerder de fout in zijn gegaan beter te kunnen weren, door aanvullende intrekkingsgronden om de vergunning in te kunnen trekken als een zorgaanbieder niet integer handelt.

Status

Kamerbrief over investeringsmogelijkheden, kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders
Kamerbrief 09-07-2019

Commissiebrief inzake stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Kamerbrief 25-11-2019

Written by: