Wetsvoorstel bevorderen contracteren

31 十月 2019

In voorbereiding - Wetsvoorstel bevorderen contracteren

In het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is afgesproken dat het streven is om in 2019 een daling van de niet-gecontracteerde zorg te realiseren ten opzichte van jaar 2017 (7,4%), met inachtneming van de ontwikkeling van de tussenliggende jaren. Daarin is afgesproken dat als het aandeel niet-gecontracteerde zorg ondanks de inspanningen niet daalt, na een gezamenlijke analyse van aard en oorzaak verdergaande (gerichte) aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om het onderscheid tussen de vergoeding van niet-gecontracteerde versus gecontracteerde zorg te verhelderen dan wel te versterken.

De wetswijziging biedt de mogelijkheid om voor bepaalde (deel-) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen en deze dus niet langer over te laten aan verzekeraars en de daarover ontstane jurisprudentie.

Status

Kamerbrief over Wetsvoorstel bevorderen contracteren
25-10-2019
Kamerbrief over de maatregelen om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan
02-03-2020
Written by: