Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen

Wet van (_) tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten in verband met het beëindigen van de taken van het College sanering zorginstellingen.

Dit wetsontwerp heeft tot doel de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) en enkele andere wetten in verband met het beëindigen van de taken van het College sanering zorginstellingen (CSZ) te wijzigen.

Status

Internetconsultatie  
Written by: