Monitoring wetsvoorstellen zorg

Hieronder vindt u een overzicht van nieuwe, aanhangige, recent in werking getreden, ingetrokken en verworpen wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Blijf wekelijks op de hoogte van juridische ontwikkelingen in de zorg: schrijf u direct in voor de News Update Zorg.

In voorbereiding


Aanhangig


Recent in werking getreden

  • 35043 - Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)
  • 35471 - Wet ambulancevoorzieningen - Inwerkingtreding: 1 januari 2021
  • 34971 - Verzekerdeninvloed Zvw - Inwerkingtreding: 1 januari 2021
  • 35526 - Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 – Inwerkingtreding: 1 december 2020
  • 35529 - Machtigingswet oprichting Invest International
  • 35124 - Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden
  • Weyer VerLoren van Themaat

    Key Contact

    Amsterdam
    Advocaat | Partner
    +31 20 605 61 83
    +31 6 5365 5833
    Freeke Heijne

    Key Contact

    Amsterdam
    Advocaat | Counsel
    +31 20 605 69 24
    +31 6 5184 5332
    Murat Duman

    Key Contact

    Amsterdam
    Advocaat | Senior Associate
    +31 20 605 69 46
    +31 6 5360 1139