Headerafbeelding

Workshops Seminar Pensioen in verandering

Uitleg over de verschillende workshops

Introductie pensioenrecht voor HR-professionals | Laila Berrich

Pensioen als arbeidsvoorwaarde behoeft binnen veel organisaties steeds meer aandacht. Dit vraagt ook veel van HR-professionals. Van hen wordt verwacht dat zij pensioenvragen kunnen beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook begeleiding kunnen bieden bij de wijziging van een pensioenregeling. Een goede basiskennis van het pensioensysteem en het pensioenrecht in Nederland is daarbij onontbeerlijk.

In deze workshop gaan wij in op de diverse pensioenregelingen die van toepassing kunnen zijn. Waar heeft een werknemer uiteindelijk recht op? En welke stappen moeten werkgevers zetten om aan hun pensioenverplichtingen te voldoen? De workshop voorziet op een begrijpelijke manier in algemene kennis van het pensioenrecht.

Litigation | Alexander van der Voort Maarschalk

Pensioenfondsen besteden een deel van hun taken uit, onder meer op het gebied van vermogensbeheer en pensioenuitvoering. Wat gebeurt er als uitbestedingspartijen fouten maken? Onder welke omstandigheden kunnen uitbestedingspartijen worden aangesproken? Of zijn de gevolgen in de praktijk steeds voor rekening van het pensioenfonds? Daarover gaat deze workshop.

Werkingssfeer Bedrijfstakpensioenfondsen | Roland de Greef

De werkingssfeer op grond van het verplichtstellingsbesluit zoals dat geldt voor bedrijfstakpensioenfondsen is steeds vaker onderwerp van debat en juridische procedures. Hoe komt dat en in welke situaties speelt dit? Duidelijk is in elk geval dat problemen vaak samenhangen met de overlap van de werkingssferen van twee of meer bedrijfstakpensioenfondsen. Kan een werkgever onder meerdere bedrijfstakpensioenfondsen vallen? En wat te doen als een werkgever achteraf bezien of door tussentijdse wijziging van de werkzaamheden, bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten of in het geheel niet wist dat hij onder een werkingssfeer van ene bedrijfstakpensioenfonds viel? Kan dit nog hersteld worden zonder al te veel schade? In deze workshop behandelen we veel voorkomende situaties en misverstanden met betrekking tot de juiste toepassing van de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen.

De werking van een Pensioenfonds geïllustreerd | David van As

Hoe kun je de essentie van het functioneren van een pensioenfonds duidelijk maken aan deelnemers en aan een breder publiek (niet-insiders in de pensioensector)? En hoe kun je de dilemma’s in het huidige debat van het pensioenstelsel begrijpelijk en inzichtelijk maken? David van As, Directeur Bestuursbureau Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, heeft een interactieve verhaallijn ontwikkeld dat hiervoor handvatten biedt en prikkelt tot nadenken. Het verhaal raakt de vertrouwensvraagstukken in pensioenfondsen en zal uitnodigen tot debat. 

Written by:
Willemijn de Kruif

Key Contact

Amsterdam
Client Events Adviser
+31 20 605 64 28
+31 6 2267 8198