Houthoff Litigation OPleidingsprogramma

Het Houthoff Litigation opleidingsprogramma

Een van de onderdelen van de Beroepsopleiding Advocaten is dat je zoveel mogelijk proceservaring opdoet en dus processtukken schrijft en zittingen bijwoont. 
Binnen de grote internationale kantoren werk je vooral aan omvangrijke zaken met grote belangen en in teams. Daarmee is het lastig om je procespunten te halen voor de opleiding. Daarom heeft Houthoff als belangrijk onderdeel voor het opdoen van proceservaring een samenwerking met een aantal kantoren in de sociale advocatuur. Daar word je voor een periode van ten minste één maand gedetacheerd en werk je in die periode volledig mee in de procespraktijk van het detacheringskantoor. Je behandelt zelfstandig zaken onder de begeleiding van ervaren advocaten en voert het woord op de zittingen. Onze ervaring is dat je over het algemeen al je procespunten in die maand haalt. Daarnaast – en net zo belangrijk - is het een hele waardevolle ervaring om mee te lopen in een heel ander soort praktijk en een ander soort cliënten te bedienen. Met deze samenwerking dragen wij bovendien een steentje bij aan de sociale advocatuur.  

Meesters aan de Maas - Grafton Cederburg

In juni 2019 ben ik voor mijn procespunten gedetacheerd geweest bij het Rotterdamse advocatenkantoor Meesters aan de Maas ("MadM"). Dit sociale advocatenkantoor houdt zich voornamelijk bezig met het jeugd-, familie- en strafrecht. Bij MadM heb ik de sociale advocatuur leren kennen en meer in het bijzonder inzicht gekregen hoe het jeugd-, familie- en strafrecht het beste kan worden ingezet om bepaalde sociale doelen te bereiken. Denk hierbij aan het begeleiden en informeren van slachtoffers van ernstige misdrijven tijdens een strafproces, maar ook het waarborgen van het recht van een kind om in beginsel bij zijn of haar (biologische) ouders op te groeien. Deze praktijk wijkt sterk af van het werk dat ik bij Houthoff voornamelijk doe, namelijk het adviseren over nationale en internationale fusies en overnames, waarbij ik optreed voor zowel private equity als strategische partijen. Daarbij behartig ik voornamelijk de commerciële belangen van de cliënten. De detachering heeft mij in staat gesteld om mijn werk waar mogelijk te relativeren, maar zeker ook extra (sociale) vaardigheden geleerd die van pas zullen komen bij mijn werk voor Houthoff.

Op Zuid Advocaten - Anneke de Rond

Na anderhalf jaar op de praktijkgroep Litigation & Arbitration op kantoor Rotterdam te hebben doorgebracht, ben ik in september en oktober 2019 anderhalve maand gedetacheerd geweest bij Op Zuid Advocaten (voorheen Advokatenkollektief Oud-Charlois). Op Zuid Advocaten is een klein kantoor dat voornamelijk toevoegingszaken doet, oftewel de gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaten die werken bij Op Zuid Advocaten zijn enorm vriendelijk en zeer betrokken bij hun cliënten. De praktijk is heel breed: van arbeidsrecht tot strafrecht, van huurrecht tot familierecht. Ik heb dan ook in anderhalve maand van alles voorbij zien komen wat ik bij Houthoff nooit zou hebben gezien. 
 
Zo heb ik verschillende ouders en/of voogden bijgestaan in zaken over ondertoezichtstelling van hun kind(eren) door de Raad voor de Kinderbescherming, en ook gezinnen die dreigden uit hun huis gezet te worden door de verhuurder wegens overlast. Ook heb ik een jongeman bijgestaan in een strafrechtzaak over mishandeling en belediging. Stuk voor stuk zijn dit zaken die mij zijn bijgebleven, omdat het zeer persoonlijke verhalen zijn van mensen die vaak al te kampen hebben met een opeenstapeling van problemen: werkloosheid, armoede, psychische problemen, et cetera. Je wordt als advocaat-stagiaire van Houthoff uit je comfortzone gehaald en moet nieuwe vaardigheden leren zoals het overbruggen van de laaggeletterdheid en kennis- en taalbarrières met de cliënt, maar ook het omgaan met de (soms heftige) emoties van cliënten, zoals zenuwen, verdriet en boosheid en de cliënt toch zo goed mogelijk voorbereiden op het verloop van de zitting. 
 
Ik vind het dan ook heel bijzonder dat ik de sociale advocatuur heb mogen ervaren tijdens mijn advocaat-stage bij Houthoff. Dankzij mijn detachering zijn de contrasten binnen en het belang van de advocatuur mij des te duidelijker geworden en heb ik vaardigheden geleerd die zeer nuttig zijn, ook – en misschien wel juist – bij een groot internationaal advocatenkantoor zoals Houthoff. Ik had mijn detachering voor geen goud willen missen – waarvoor veel dank aan de advocaten bij Op Zuid Advocaten!

Spuistraat 10 Advocaten - Jeroen Bouma

Binnen Houthoff komen detacheringen in het kader van de advocatenopleiding steeds vaker voor. Dat juich ik toe – helemaal na mijn detachering in augustus 2019 bij Spuistraat 10 Advocaten (Spui10) te Amsterdam.
 
Iedereen weet dat de sociale advocatuur sterk onder druk staat. Veel sociale advocatenkantoren vallen om. Mede hierdoor heeft iedere advocaat van de kantoren die overblijven tientallen zaken tegelijkertijd lopen. Zo ook de advocaten van het advocatencollectief Spui10. Een maand lang was ik onderdeel van dat collectief en kon ik ze waar nodig in hun – voor onze maatschappij cruciale – werkzaamheden ondersteunen. Zo was ik medeverantwoordelijk voor het analyseren van de processtukken en het bedenken van de processtrategie in een aantal aan mij toegewezen zaken. Gedurende die maand heb ik een schikking tot stand gebracht, een vordering kwijtgescholden gekregen, een grote som geld teruggevorderd, een arbitraal vonnis aangevochten en voor de rechter gestaan in Haarlem, Den Haag en Amsterdam. Eerlijk is eerlijk; hoewel je bij Houthoff veel leert en continue wordt uitgedaagd, sta je door de grote (corporate) belangen niet vaak alleen voor de rechter. Laat staan zo vaak in korte tijd.
 
Zie hier dan ook de meerwaarde van de detachering; er vindt een uitwisseling plaats tussen de tijd, kennis en kunde van de advocaat-stagiair(e)s aan de ene kant, en aan de andere kant nemen de advocaten je mee in hun wereld van sociaal recht, bieden ze je de kans om een directe impact te maken in het leven van hun cliënten en sta je in korte tijd meerdere keren voor de rechter. Niet voor niets luidt het aloude gezegde: al doende leert men. Met procespunten en een bijzondere ervaring op zak, kijk ik terug op een geslaagde maand.  De dankbaarheid van verschillende cliënten in de zaken waaraan ik heb meegeholpen vergeet ik niet snel. Ik wens iedereen een dergelijke ervaring toe en wens de gepassioneerde advocaten van Spui10 veel succes!