Transfer Pricing

Transfer Pricing

Transfer Pricing (“TP”) is de laatste decennia steeds meer van belang geworden voor multinationale ondernemingen. Daarbij is dit vakgebied de laatste jaren steeds complexer geworden. Voor de meeste multinationals is TP daarom nu de eerste prioriteit geworden op fiscaal vlak. De ontwikkelingen op het gebied van TP blijven continu in beweging.

VOOR WELKE DIENSTEN KUNT U BIJ ONS TERECHT?

Wij hebben een speciaal Transfer Pricing team dat een breed palet aan diensten kan aanbieden, waaronder:
 • het ontwerpen van geschikte en verdedigbare policies en het verrichten van analyses; 
 • het opstellen en updaten van wettelijk vereiste TP-documentatie, inclusief Country-by-Country Reporting, Master files en Local files;
 • het assisteren bij het gebruik maken van de mogelijkheid tot onderlinge overlegprocedures (“MAP”) -Procesvoering, en het EU-Arbitrageverdrag - EU tax;
 • het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en impact assessments in relatie tot de overdracht van IP en bedrijfsreorganisaties;
 • het vaststellen van arm’s-length vergoedingen voor diverse soorten activiteiten en transacties en het afsluiten van APA’s en ATR’s met de Belastingdienst, dit laatste in samenwerking met onze staatssteun-experts;
 • het verstrekken van waarderingsdiensten, variërend van aandelen- en assetwaarderingen tot waarde-managementdiensten (o.a. value-driver evaluaties en cash-flow gevoeligheidsanalyses).

Voor een volledig overzicht van onze diensten verwijzen wij naar onze Transfer Pricing brochure. Onze specialisten werken nauw samen met onze fiscale advocaten. Daarnaast combineren ze hun economische kennis met hun kennis van het belastingrecht om de beste uitkomst te verzekeren voor uw:
 1. belasting- en TP-strategie
 2. relatie met de Belastingdienst
 3. kwaliteit van uw analyses
   

Neem voor meer informatie contact op met één van onze key contacts. 

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Transfer Pricing | Counsel
+31 20 605 69 54
+31 6 8306 2706