Duurzame financiering

Het Houthoff Team Duurzame Financiering helpt onze cliënten bij het behalen van hun aan Environmental, Social & Governance (ESG) gerelateerde doelstellingen.

  • bij het financieren van projecten en ondernemingen die nodig zijn voor het creëren van een duurzame economie op lange termijn; en
  • bij het omgaan met aan ESG gerelateerde financiële regelgeving, waaronder regelgeving die gericht is op de financiële stabiliteit van financiële instellingen en de impact van aan ESG gerelateerde risico's.

Met het Europese Actieplan voor duurzame financiering van 2018, de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) en de EU Taxonomieverordening, neemt de EU het voortouw bij het tot stand brengen van een meer duurzame economie. De uitwerking in gedetailleerde regels is een doorlopend project en zoals altijd zit het venijn in de staart: we zullen nog moeten zien hoe de technische normen in de praktijk uit zullen pakken. Ons geïntegreerde team van specialisten staat klaar om u te helpen met alle vragen die de nieuwe regels en regelgeving bij u en uw onderneming op kunnen roepen.

Duurzame Debt Solutions

In het kader van het Actieplan voor duurzame financiering van 2018 is een nieuwe Europese standaard voor groene obligaties (de Green Bonds Standard (GBS)) ontwikkeld. Wij verwachten dat als de GBS door de Commissie wordt goedgekeurd, deze nieuwe standaard een belangrijk instrument in de gereedschapskist van duurzame financiering gaat worden. Vermoedelijk gaat de GBS ook de bestaande Green Loan Principles beinvloeden, zoals deze tot nu toe door de International Capital Market Association (ICMA) zijn gepubliceerd. Dit zal tot een verdere standaardisering van groene financieringsoplossingen leiden. Daarnaast spelen zogenoemde ‘blended finance’ (gecombineerde financiering) en impact financiering, bijvoorbeeld door middel van co-investeringen of achtergestelde leningen door overheidsinstellingen zoals Invest NL, een steeds belangrijkere rol bij het bewerkstelligen van de overgang naar een duurzame economie. Houthoff heeft ook uitgebreide ervaring met de projectfinanciering voor hernieuwbare energieprojecten.

Duurzame financiële regelgeving

De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank hebben het klimaat tot een belangrijk onderdeel van prudentiële regelgeving gemaakt. Het klimaat en andere ESG-factoren filteren langzaam maar zeker door naar alle aspecten van het toezicht op de bedrijfsvoering, zowel voor wat betreft de behandeling van cliënten als bij de publicatie van relevante informatie. Dit bouwt voort op referenties naar het klimaat als een van de onderliggende overheidsdoelstellingen zoals al decennialang genoemd in de wetsgeschiedenis van (EU en NL) regelgeving voor banken en andere financiële ondernemingen, maar de ontwikkelingen hebben zich versneld. De taxonomie zal zorgen voor een gemeenschappelijke taal, en de SFDR zal zorgen voor een gemeenschappelijk – en hopelijk geleidelijk vergelijkbaar – informatieverschaffingskader voor (met name) het klimaataspect van ESG. De grootste impact zal de wijze zijn waarop kapitaalvereisten, behoorlijk bestuur en zorgplichten aangepast zullen worden om op deze taxonomie en SFDR aan te sluiten. Momenteel worden de eisen aan de financiële instellingen om hun organisatie goed vorm te geven, en bijvoorbeeld het voorschrift om op alle risico's voorbereid te zijn, zodanig uitgelegd dat deze niet alleen bewustzijn van maar ook het voorbereid zijn op klimaat- en andere ESG-risico's omvatten. Vanaf 2021 zal DNB bijvoorbeeld vragen gaan stellen in gesprekken met kandidaat-bestuursleden over hun bewustzijn van klimaatrisico's voor de specifieke onderneming waarvoor zij de verantwoordelijkheid gaan dragen.

Wij adviseren banken, verzekeraars, aanbieders van cryptodiensten, beleggingsondernemingen en andere aan financieel toezicht onderworpen bedrijven over hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op dit nieuwe aspect van de steeds langer wordende lijst van kwesties waar zij door de toezichthouder gevraagd worden om voorop te lopen. Als hier nog lacunes zijn geven wij advies over hoe zij hun institutionele of persoonlijke risico's kunnen beperken. Hierbij werken wij nauw samen met onze collega's in de Investment, Finance, Public Enforcement en Corporate teams.
  • Advised Renewi on its green bond financing.
  • Advised sponsors on the financing for several offshore and onshore windfarms in the Netherlands and Belgium.
  • Advised Van Oord on green term loans to finance two new vessels using cleaner technologies.
  • Advised senior lenders on the financing of the first metal recycling company in the Netherlands using a blended finance structure with financial support under the Energy Transition Facility from the Dutch department of economic affairs.
  • Advised fund managers, investment firms and institutional investors on implementing environmental, social and governance (ESG) related clauses in fund documentation, policy documents and fiduciary asset management agreements.

Publicaties

View more View less
Jessica Terpstra

Key Contact

Londen
Advocaat | Partner
+44 207 422 50 42
+44 793 250 73 92
Roel Theissen

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 61 05
+31 6 8234 6438