Real Estate

Seminar Watermanagement & Overstromingsrisico's

Klimaatverandering en beheersing van overstromingsrisico's vanuit juridisch perspectief; gouden ei of exportproduct?

Als gevolg van de klimaatverandering zullen we in Europa in toenemende mate te maken krijgen met overstromingsrisico's. De stand van de fysieke maatregelen om overstromingen te voorkomen heeft invloed op het juridische stelsel voor de beheersing van dergelijke risico's en de afdoening van eventuele schade. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: een bepaalde juridische context kan bepalen welke technische maatregelen genomen kunnen worden. Techniek en recht spelen zo beide een rol bij de beheersing van overstromingsrisico's.

In dit seminar, georganiseerd in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, staan we stil bij deze wisselwerking. Hoe werkt dit in Nederland en de ons omringende landen? Hoe wordt deze wisselwerking ervaren vanuit de technische expertise? We bekijken de situaties in Houston en Singapore, en vragen ons af of alleen de waterbouwkundige techniek een exportproduct is, of dat dit ook zou kunnen gelden voor de juridische producten die in Nederland of elders in Europa tot stand zijn gebracht? Of is de situatie in Nederland zo uniek dat we alleen maar op dat gouden ei kunnen blijven zitten? 

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Willemijn de Kruif

Key Contact

Amsterdam
Client Events Adviser
+31 20 605 64 28
+31 6 2267 8198