Lunchbijeenkomst mededingingsrecht Curaçao

Werklunch Curaçaos mededingingsrecht Spigt Dutch Caribbean, Houthoff en SEO Economisch Onderzoek

Een half jaar geleden is de Landsverordening inzake Concurrentie in werking getreden. De nieuwe wet geeft regels om de vrije mededinging tussen bedrijven op Curaçao te verbeteren. De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) houdt toezicht op het naleven van de nieuwe regels. De FTAC heeft begin februari haar jaaragenda gepresenteerd. De FTAC zal in 2018 zich meer gaan richten op onderzoek naar concurrentieverstoringen en naar verwachting ook handhavend gaan optreden. Als focussectoren heeft de FTAC gekozen voor de financiële sector en de bouw.

Het nieuwe mededingingsrecht op Curaçao is tot stand gekomen in samenwerking met Houthoff en SEO Economisch Onderzoek. Op 14 maart organiseerden Sjoerd Bakker (Spigt Dutch Caribbean), Berend Reuder (Houthoff) en Koert van Buiren (SEO Economisch Onderzoek) een lunchbijeenkomst in het Curaçaose Avila Beach Hotel om de Landsverordening inzake Concurrentie te bespreken en in te gaan op de praktische betekenis en gevolgen van het nieuwe mededingingsrecht.

Wilt u meer weten over de Landsverordening inzake Concurrentie en op de hoogte blijven? Neem dan contact met ons op:

Sjoerd Bakker      Berend Reuder      Koert van Buiren