employment

Ontwikkelingen omtrent pre-pack

News Update Employment & Pensions April 2017
18 四月 2017

Introductie

In geval van een faillissement dat gericht is op liquidatie van een onderneming geldt de richtlijn inzake overgang van onderneming niet. Als de onderneming die failliet is gegaan een doorstart maakt, gaan de werknemers dus niet van rechtswege mee over. De rechtbank Midden-Nederland heeft aan het Hof van Justitie gevraagd of de pre-pack kwalificeert als een faillissementsprocedure in de zin van de richtlijn overgang van ondernemingen. De advocaat-generaal beantwoordt die vraag ontkennend in zijn conclusie.

Casus

De achtergrond van deze vraag is het faillissement van Estro Groep.

Estro Groep was het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland met ongeveer 380 vestigingen en 3600 werknemers. Smallsteps B.V. heeft na het faillissement ongeveer 250 vestigingen en 2600 werknemers overgenomen. Ongeveer 1000 medewerkers verloren hun baan. De overdracht aan Smallsteps is gerealiseerd door een zogenoemde pre-pack. Bij een pre-pack bereidt een beoogd curator, onder toezicht van een beoogd rechter-commissaris, een doorstart voor die na het uitspreken van het faillissement wordt uitgevoerd.

Het FNV is samen met een aantal voormalig werknemers van Estro Groep een procedure begonnen tegen Smallsteps. Volgens het FNV is de regelgeving met betrekking tot overgang van onderneming van toepassing bij een pre-pack en komen alle werknemers van de overgenomen vestigingen met behoud van al hun arbeidsvoorwaarden, in dienst bij Smallsteps.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft het Hof van Justitie gevraagd of de pre-pack kwalificeert als een faillissementsprocedure in de zin van de richtlijn overgang van onderneming.

Conclusie advocaat-generaal

Volgens de advocaat-generaal van het Hof van Justitie kan de pre-pack niet worden aangemerkt als een op liquidatie gerichte procedure, maar is het een procedure die erop is gericht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Dit betekent dat de richtlijn van toepassing blijft op de overgang van een onderneming of delen daarvan in de pre-pack procedure. De arbeidsrechtelijke bescherming blijft bij een dergelijke doorstart in stand. 

Het is nu wachten op het oordeel van het Hof van Justitie.

Wetsvoorstel pre-pack

De pre-pack wordt in het voorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I wettelijk verankerd. Tijdens de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel heeft de Minster van Justitie aangegeven ervan uit te gaan dat in het geval van pre-pack geen sprake is van overgang van onderneming, omdat in het geval van pre-pack formeel sprake is van faillissement en dus ook dezelfde regels van toepassing zijn. 

Het wetsvoorstel zou op 4 april jl. als hamerstuk door de Eerste Kamer worden afgedaan, maar is naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat-Generaal van de agenda gehaald, zodat de Eerste Kamercommissie aanvullende vragen kon stellen. De Commissie heeft gevraagd of de conclusie aanleiding geeft om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in deze zaak.

Bron: Conclusie A-G 29 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:241, Wet Continuïteit Ondernemingen I, kamerstuknr. 34.218
Written by:

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632