hoge raad

Reikwijdte enquêteonderzoek omvat meer dan vastgestelde redenen voor twijfel aan juist beleid

News Update Hoge Raad | Week 10
08 三月 2019
8 maart 2019

Civiel

Reikwijdte enquêteonderzoek omvat meer dan vastgestelde redenen voor twijfel aan juist beleid
De HR oordeelt dat een te gelasten enquêteonderzoek in ieder geval moet zijn gericht op de bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken die de OK tot het oordeel hebben gebracht dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Het staat de OK vrij de onderzoeker op te dragen of toe te staan om ook andere bezwaren in zijn onderzoek te betrekken, mits deze voldoende samenhang vertonen met de bezwaren die ten grondslag zijn gelegd aan het oordeel dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen.

ECL:NL:HR:2019:316

Fiscaal

Geen stamrechtvrijstelling voor schadevergoeding ex-werkgever
Belanghebbende wordt op 21 augustus 2014 door de rechtbank een door zijn ex-werkgever te betalen schadevergoeding toegekend van € 305.000 wegens een kennelijk onredelijke opzegging van het dienstverband. De vergoeding wordt vervolgens uitbetaald aan de stamrecht-bv van belanghebbende onder inhouding van loonbelasting. Het hof overweegt dat de stamrechtvrijstelling niet kan worden toegepast omdat de vrijstelling per 1 januari 2014 is vervallen en de betaling niet valt onder de overgangsregeling omdat geen sprake is van een op 31 december 2013 bestaande aanspraak. De HR verklaart het cassatieberoep ongegrond. 

ECLI:NL:HR:2019:266

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323