hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 43

De HR gaat om ter zake van teruggave dividendbelasting aan buitenlandse beleggingsfondsen
23 十月 2020
23 oktober 2020

Fiscaal

HR gaat om ter zake van teruggave dividendbelasting aan buitenlandse beleggingsfondsen
Een Duits beleggingsfonds verzoekt om teruggave van Nederlandse dividendbelasting. In 2015 had de HR beslist dat zo'n teruggave niet mogelijk is, omdat een dergelijk fonds niet inhoudingsplichtig is voor de Nederlandse dividendbelasting en derhalve niet vergelijkbaar is met een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling ("fbi"). Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant komt de HR nu terug op dat arrest. De uitspraak van vandaag komt erop neer dat een buitenlands beleggingsfonds, dat aan de aandeelhouderseisen voldoet die ook aan een Nederlandse fbi worden gesteld, de ingehouden dividendbelasting kan terugkrijgen, minus het bedrag dat het aan de Nederlandse fiscus zou hebben moeten afdragen als het in Nederland zou zijn gevestigd. Het buitenlandse beleggingsfonds hoeft niet te voldoen aan het voor een Nederlandse fbi geldende vereiste om haar winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar uit te delen, als de winst van het buitenlandse beleggingsfonds rechtstreeks aan zijn aandeelhouders of participanten wordt toegerekend en bij hen wordt belast.

ECLI:NL:HR:2020:1674

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Sylvia Dikmans

主要联系人

阿姆斯特丹
Tax Lawyer | Partner
+31 20 605 69 33
+31 6 4316 3074