hoge raad

'Persvrijheid staat in de weg aan toewijzing 843a-vordering'

News Update Hoge Raad week 39 2017
29 九月 2017

CIVIEL

Persvrijheid staat in de weg aan toewijzing 843a-vordering
Pretium vordert op grond van art. 843a Rv overlegging van opnames die Tros met een verborgen camera heeft gemaakt. Het hof wijst die vordering af omdat de gevorderde afgifte een inbreuk op art. 10 EVRM (persvrijheid) vormt en Pretium geen bewijsnood heeft die zo'n inbreuk kan rechtvaardigen. Zij kan immers ook getuigen horen. Volgens de HR gaat het bij een 843a-vordering erom dat een behoorlijke rechtsbedeling is gewaarborgd. Zo'n vordering is niet slechts toewijsbaar als andere mogelijkheden om bewijs te vergaren zijn uitgeput, maar bijvoorbeeld ook als andere vormen van bewijsgaring bezwaarlijker zijn of minder effectief. Gelet op het algemene belang van persvrijheid en de omstandigheid dat Pretium de minder verstrekkende mogelijkheid van getuigenverhoor ten dienste stond, kon het hof de 843a-vordering afwijzen op grond van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit van art. 10 EVRM. De HR laat de uitspraak van het hof daarom in stand.

ECLI:NL:HR:2017:2518

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058