hoge raad

HR verduidelijkt exhibitievordering ex artikel 843a Rv

News Update Hoge Raad | Week 43
26 October 2018

Civiel

HR verduidelijkt exhibitievordering ex artikel 843a Rv
Volgens de HR kan exhibitie ex art. 843a Rv niet alleen gevorderd maar ook bij verzoekschrift verzocht worden. De HR oordeelt voorts dat handhaving van de vertrouwelijkheid van interne besluit- en gedachtenvorming, inclusief de rol daarin van externe adviseurs, een 'gewichtige reden' als bedoeld in art. 843a lid 4 Rv kan vormen. .

ECLI:NL:HR:2018:1985

Civiel

Pluraliteit van schuldeisers en verschillende organen van de Staat met een vordering
De HR oordeelt dat vorderingen van organen en onderdelen van de Staat die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals de ontvanger en de belastingdienst, voor de toepassing van de Faillissementswet hebben te gelden als vorderingen van een en dezelfde schuldeiser. Dit maakt dat aan het pluraliteitsvereiste, dat geldt voor het uitspreken van het faillissement van een schuldenaar, niet voldaan is als slechts verschillende van deze organen een vordering op die schuldenaar hebben.

ECLI:NL:HR:2018:1988

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander de Swart

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 14
+31 6 2126 5912
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058