Zorg

Minister: taakherschikking kan bijdragen aan betaalbaarheid gezondheidszorg

News Update Zorg | Week 9
27 February 2019

27 februari 2019

Minister voor Medische Zorg Bruins stelt op basis van het onderzoeksrapport De financiële effecten van taakherschikking dat taakherschikking, in het bijzonder de inzet van Physician Assistants en Verpleegkundige Specialisten, bijdraagt aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Zo kunnen de zorgkosten dalen doordat i) Physician Assistants en Verpleegkundige Specialisten een bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit; en ii) een functionaris met een goedkoper uurtarief taken overneemt van een functionaris met een hoger uurtarief.

De onderzoekers concluderen in hun rapport dat de inzet van Physician Assistants en Verpleegkundige Specialisten i) de registratie van zorgactiviteiten in de onderzochte ziekenhuizen vergroot; en ii) niet leidt tot extra productie en daarmee niet tot extra (maatschappelijke) kosten. De onderzoekers zijn ook een aantal belemmeringen tegengekomen in het onderzoek. Zo kan de inzet van beide beroepsgroepen in de praktijk belemmerd worden door de arbeidsmarktkrapte en de beperkte groeimogelijkheden in ziekenhuizen vanwege productieafspraken met zorgverzekeraars. Daarnaast ontbreekt vaak een ziekenhuisbreed beleid en centrale communicatie in ziekenhuizen over de functies Physician Assistants en Verpleegkundige Specialisten. Ook bestaat onwetendheid en onduidelijkheid over de registratie van zorgactiviteiten.

Naar aanleiding van de resultaten doen de onderzoekers aan de minister de aanbeveling om te zorgen dat de taakherschikking geagendeerd blijft. De minister erkent dat heldere en consistente informatie vanuit het ministerie over taakherschikking belangrijk blijft en geeft aan dit graag op te pakken. De Nederlandse Zorgautoriteit zal op korte termijn een monitor omtrent de effecten van taakherschikking uitbrengen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 9.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833