Zorg

Geneesmiddelen onder patent zijn niet uitgezonderd van het mededingingsrecht

News Update Zorg week 11 2018
14 March 2018

Voorzitter van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Chris Fonteijn en aantal medewerkers van de ACM stellen dat het mededingingsrecht ook van toepassing is op medicijnen onder patent. Dit blijkt uit een artikel dat zij onder persoonlijke titel hebben gepubliceerd. In het artikel wordt gesteld dat patenthouders van innovatieve geneesmiddelen een grote bescherming toekomt. De werkzame stoffen zijn specifiek omschreven, het medicijn is veelal gericht op één of een beperkt aantal aandoeningen en de ontwikkeling van een concurrerend product met dezelfde biologische werking kost tijd. Deze beschermde positie mogen patenthoudende farmaceutische bedrijven niet misbruiken door:

  • een fabrikant die een goedkoop alternatief zou kunnen maken te betalen om de productie hiervan uit te stellen;
  • het patenthoudende geneesmiddel iets aan te passen en daar opnieuw patent op aan te vragen; of
  • excessief hoge prijzen te stellen door middel van zogenoemde 'prijstrucs'.

De auteurs stellen dat excessief hoge prijzen mogelijk een negatief effect hebben op de mate van innovatie, maar zijn zich ook bewust van de prikkel tot investering die uitgaat van hoge prijzen. Zorgvuldigheid bij de toepassing van het mededingingsrecht op het handelen van patenthoudende farmaceutische bedrijven is dus vereist.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 11.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833