Zorg

Bestuurder van Amphia Ziekenhuis mag niet meer verdienen dan de WNT norm

News Update Zorg week 51 2017
20 December 2017

Op 12 december oordeelde de Rechtbank Zeeland-West Brabant dat een bestuurder van Amphia ziekenhuis niet in aanmerking komt voor een individuele uitzondering op WNT en de ministeriële Regeling Zorg. De Rechtbank bevestigde allereerst, in lijn met eerdere uitspraken, dat de WNT en in het verlengde daarvan de ministeriële Regeling Zorg, geen schending van het eigendomsrecht uit het EVRM oplevert. Een uitzondering kan alleen in exceptionele gevallen worden toegestaan en dit moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval worden getoetst. De Rechtbank oordeelde dat de door de Minister gehanteerde gedragslijn voldoende recht doet aan deze beoordelingstoets. Volgens de gedragslijn is een uitzondering mogelijk als de instelling minimaal EUR 500 miljoen omzet heeft of, bij gebreke daarvan, als aan minimaal 9 van de 12 punten op de andere criteria van de ministeriële Regeling Zorg is voldaan. Het Amphia ziekenhuis voldoet (nog) niet aan deze omzetgrens en heeft, volgens de Rechtbank, ook anderszins onvoldoende onderbouwd waarom een uitzondering op zijn plaats is. Een vernieuwbouwproject is niet bijzonder genoeg en persoonlijke competenties als "bruggenbouwer", "oud-diplomaat" en het hebben van een "groot strategisch inzicht" mogen van iedere ziekenhuisbestuurder worden verwacht. 

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 51.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Jet Stolk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 49
+31 6 5184 5347