Houthoff Essentials

Maurits de Haan over ESG in de M&A praktijk
15 februari 2022
Binnen Corporate M&A zijn er de afgelopen jaren grote ontwikkelingen geweest op het gebied van Environment, Social & Governance (ESG)-factoren. Eerder richtten ondernemingen zich voor een gunstige beoordeling uitsluitend op winstmaximalisatie, tegenwoordig zijn duurzaamheid en maatschappelijke actie kritieke factoren in het M&A due diligenceproces. Door de toenemende druk van het publiek op de overheid (de Urgenda-zaak) en het bedrijfsleven (de Shell-uitspraak) moeten ondernemingen, investeerders en aandeelhouders zich zeer bewust zijn van hun ESG-profiel. Daarnaast heeft de EU zich ingespannen om de CO2-uitstoot terug te dringen door de invoering van wet- en regelgeving, waaronder met name de Green Deal en de SFDR, die een zeer complexe materie vormen.

Kortom: ESG is een essentieel element van het M&A due diligenceproces geworden voor alle transacties. Maurits de Haan, partner Corporate/M&A, schetst in deze video een duidelijk beeld van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.
Written by:
Maurits de Haan

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 29 21
+31 6 4314 2993