Houthoff

Reactie op internetconsultatie van het voorontwerp wettelijke bedenktijd beursvennootschappen

08 February 2019

Op 7 december j.l. is het wetsvoorstel wettelijke bedenktijd in internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel biedt het bestuur van een beursgenoteerde naamloze vennootschap de mogelijkheid om een bedenktijd van maximaal 250 dagen in te roepen in het geval van een aangekondigd openbaar bod waarover geen overeenstemming met die (doel)vennootschap is bereikt of in het geval van een verzoek van aandeelhouders die verband houden met bestuurs- of RvC-wisselingen. Er moet dan wel sprake zijn van een situatie die wezenlijk in strijd wordt geacht met het belang van de vennootschap.

Uitgangspunt van het voorstel is dat het inroepen van de bedenktijd het bestuur van de vennootschap een periode van rust zou moeten bieden om een ordentelijke afweging en beoordeling te maken welke strategische richting het belang van de vennootschap het beste dient. Door het inroepen van de bedenktijd wordt het recht van de algemene vergadering om bestuurders en commissarissen te benoemen, schorsen en ontslaan (en te besluiten tot statutenwijzigingen die daarop zien) opgeschort voor de duur van de bedenktijd.

Namens Houthoff hebben Martine Bijkerk, Alexander Kaarls, Willem Liedenbaum en Duco Poppema een reactie ingediend. De reactie vindt u hier

Written by:
Alexander Kaarls

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 10
+31 6 5165 9263

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 61 36
+31 6 5384 4799
Marleen van Uchelen-Schipper

Key Contact

Amsterdam
Adviser
+31 20 605 64 30
+31 6 5134 5186