Employment & Pensions Seminar 2018

Integriteit op de werkvloer

Rixt de Vries is partner op de Employment & Pensions sectie van Houthoff en geeft een korte inleiding over welke wet- en regelgeving van toepassing is bij integriteit op de werkvloer. Daarbij zullen ook de laatste ontwikkelingen de revue passeren, met mogelijk zelfs een uitstapje over onze landsgrenzen heen. 

Freek Walther, medeoprichter van en werkzaam bij De Vertrouwenspersoon, is specialist op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen arbeidssituaties. Hij gaat, aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de eigen praktijk en een aantal prikkelende stellingen, in op de mogelijkheden die de werkgever heeft om effectief om te gaan met integriteit en sociale veiligheid op het werk. Daarbij komt ook de momenteel veelgehoorde vraag aan de orde: 'Mag hier dan helemaal niets meer?'

Maartje Laterveer is journalist en schrijft onder andere een wekelijkse column in Het Financieele Dagblad waarin zij zich verdiept in de vraag wat het betekent vrouw te zijn in de 21ste eeuw en wat dit inhoudt voor de werkvloer. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en onderzoeksresultaten zal zij de stand van zaken na een jaar #metoo analyseren. Wat is er in dit jaar nu eigenlijk gebeurd? Waar staan we nu, en waar moeten we heen?

Break-out sessies

  1. Nut en noodzaak van gedragscodes
    Steeds meer werkgevers hanteren gedragscodes om ongewenst gedrag en ongewenste activiteiten van werknemers te voorkomen. Denk hierbij aan een gedragscode voor het (privé) gebruik van email- en internet, alcoholgebruik, (seksuele) intimidatie en het melden van misstanden (klokkenluiden). Aan de hand van recente jurisprudentie over de toepassing van een gedragscode op de arbeidsovereenkomst maken senior advocaten Margot van Herwerden en Jet Stolk u wegwijs.

  2. Actualiteiten arbeidsrecht 
    Senior advocaten Willy Hafkamp- van der Zwaard en Naomi Dempsey praten u aan de hand van recente jurisprudentie bij over de actualiteiten in het arbeidsrecht.
Written by: