Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

34858 - Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018).

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

Status

Internetconsultatie  Dossier   Dossier

Publicatie:
Stb. 2019,215

Besluit Wmcz 2018
Stb. 2020, 15

Inwerkingtreding:
Stb. 2020, 97 - 1 juli 2020             

Written by: